Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์.คอม ก็อบปี้ปริ้นเตอร์เซอร์วิส
V.R. Copyprinter Service Part.,Ltd.

7/8 ม.2 เพชรเกษม112 ถ.เพชรเกษม  แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

Share this topic on FacebookShare this topic on Del.icio.usShare this topic on DiggShare this topic on RedditShare this topic on StumbleUponShare this topic on Twitter Author Topic: รับติดตั้งพื้นโรงงาน ทำพื้นโรงงาน พื้นขัดมัน พื้นpu พื้นอีพ็อกซี่ รองรับตามมาตรา  (Read 44 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline itopinter_111

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 180667
 • ขอบคุณ +0/-0

รับติดตั้งพื้นโรงงาน อุตสาหกรรมหนัก พื้นที่ต้องการรับโหลดจากการวางเครื่องจักรขนาดใหญ่ การใช้งานรถโฟล์คลิฟที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป การสัญจรของรถโฟล์คลิฟตลอดทั้งวัน ตลอดการใช้งาน ดังนั้นพื้นต้องทนทานกับน้ำมัน สารหล่อลื่น สารเคมีต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้นสำหรับพื้นโรงงานอุตสาหกรรมหนักนั้นต้องออกแบบจำเพาะเหมาะสดในแตละโรงงาน หรือแต่ละพื้นที่การใช้งาน 
พื้นที่ฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหนักต้องสามารถทำความสะอาดได้สะดวกและง่ายต่อการทำงานของพนักงานหรือเจ้าของพื้นที่ ทำให้สามารถช่วยลดเวลาให้สั้นก่อนเริ่มและหลังการทำการผลิตเท่านั้น ทาง บริษัท ท็อปฟลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Top Floor Engneering Co.,Ltd. มีความรู้และประสบการณ์ทั้งเรื่องระบบสีพื้นและการใช้งานพื้นโรงงานเป็นอย่างดี เราขอแนะนำเป็นแนวทางการเลือกประเภทพื้นอีพ็อกซี่ไว้ คือระบบการเคลือบพื้นอีพ็อกซี่เซฟ์ลเลเวลลิ่ง พื้น Epoxy Self Leveling และพื้นอีพ็อกซี่โคทติ้งส์ (พื้น Epoxy Coating) เรารับติดตั้งพื้นโรงงานอุสาหกรรม คลังสินค้า โรงจอดรถ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โดยบริษัทสามารถให้คำแนะนำในการเลือกวัสดุ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าที่ถูกต้อง คุ้มค่าต่อการลงทุน อายุการใช้งานยืนยาว โดยวิศวกรและทีมช่างมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี[/size]

Offline itopinter_111

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 180667
 • ขอบคุณ +0/-0

รับติดตั้งพื้นโรงงาน อุตสาหกรรมหนัก พื้นที่ต้องการรับโหลดจากการวางเครื่องจักรขนาดใหญ่ การใช้งานรถโฟล์คลิฟที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป การสัญจรของรถโฟล์คลิฟตลอดทั้งวัน ตลอดการใช้งาน ดังนั้นพื้นต้องทนทานกับน้ำมัน สารหล่อลื่น สารเคมีต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้นสำหรับพื้นโรงงานอุตสาหกรรมหนักนั้นต้องออกแบบจำเพาะเหมาะสดในแตละโรงงาน หรือแต่ละพื้นที่การใช้งาน 
พื้นที่ฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหนักต้องสามารถทำความสะอาดได้สะดวกและง่ายต่อการทำงานของพนักงานหรือเจ้าของพื้นที่ ทำให้สามารถช่วยลดเวลาให้สั้นก่อนเริ่มและหลังการทำการผลิตเท่านั้น ทาง บริษัท ท็อปฟลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Top Floor Engneering Co.,Ltd. มีความรู้และประสบการณ์ทั้งเรื่องระบบสีพื้นและการใช้งานพื้นโรงงานเป็นอย่างดี เราขอแนะนำเป็นแนวทางการเลือกประเภทพื้นอีพ็อกซี่ไว้ คือระบบการเคลือบพื้นอีพ็อกซี่เซฟ์ลเลเวลลิ่ง พื้น Epoxy Self Leveling และพื้นอีพ็อกซี่โคทติ้งส์ (พื้น Epoxy Coating) เรารับติดตั้งพื้นโรงงานอุสาหกรรม คลังสินค้า โรงจอดรถ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โดยบริษัทสามารถให้คำแนะนำในการเลือกวัสดุ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าที่ถูกต้อง คุ้มค่าต่อการลงทุน อายุการใช้งานยืนยาว โดยวิศวกรและทีมช่างมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี[/size]

Offline ttads2522

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 181251
 • ขอบคุณ +0/-0

รับติดตั้งพื้นโรงงาน อุตสาหกรรมหนัก พื้นที่ต้องการรับโหลดจากการวางเครื่องจักรขนาดใหญ่ การใช้งานรถโฟล์คลิฟที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป การสัญจรของรถโฟล์คลิฟตลอดทั้งวัน ตลอดการใช้งาน ดังนั้นพื้นต้องทนทานกับน้ำมัน สารหล่อลื่น สารเคมีต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้นสำหรับพื้นโรงงานอุตสาหกรรมหนักนั้นต้องออกแบบจำเพาะเหมาะสดในแตละโรงงาน หรือแต่ละพื้นที่การใช้งาน 
พื้นที่ฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหนักต้องสามารถทำความสะอาดได้สะดวกและง่ายต่อการทำงานของพนักงานหรือเจ้าของพื้นที่ ทำให้สามารถช่วยลดเวลาให้สั้นก่อนเริ่มและหลังการทำการผลิตเท่านั้น ทาง บริษัท ท็อปฟลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Top Floor Engneering Co.,Ltd. มีความรู้และประสบการณ์ทั้งเรื่องระบบสีพื้นและการใช้งานพื้นโรงงานเป็นอย่างดี เราขอแนะนำเป็นแนวทางการเลือกประเภทพื้นอีพ็อกซี่ไว้ คือระบบการเคลือบพื้นอีพ็อกซี่เซฟ์ลเลเวลลิ่ง พื้น Epoxy Self Leveling และพื้นอีพ็อกซี่โคทติ้งส์ (พื้น Epoxy Coating) เรารับติดตั้งพื้นโรงงานอุสาหกรรม คลังสินค้า โรงจอดรถ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โดยบริษัทสามารถให้คำแนะนำในการเลือกวัสดุ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าที่ถูกต้อง คุ้มค่าต่อการลงทุน อายุการใช้งานยืนยาว โดยวิศวกรและทีมช่างมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี[/size]

Offline vaiybora

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 125
 • ขอบคุณ +0/-0
  • http://www.smfjusthost.com
Enjoy countless gambling games. That can make you money easily. Just apply for membership at Allnewgclub and receive instant privileges.Excited with Allnewgclub by lnwasia, various types of online sports betting Many bargain prices. Water prices combined with excellent pay rates. And have to choose to play in the entire league, big league, 24 hours, apply today, receive a 100% instant bonus up to 10,000 baht. Apply now from the link below.

>> Promotion for allnewgclub
>> Receive a bonus up to 3,000 baht * when first depositing
>> 10 times free slots for Hot Hot Fruit, Sata's Village, Wild Trucks
--------------------------------------------
♛ Apply today. ADD LINE: https://line.me/R/ti/p/@allnewgclub
Call Center 24 hours service 02-508-8798
<< Free privileges !! Limited amount >>

Offline promiruntee

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 180043
 • ขอบคุณ +0/-0

รับติดตั้งพื้นโรงงาน อุตสาหกรรมหนัก พื้นที่ต้องการรับโหลดจากการวางเครื่องจักรขนาดใหญ่ การใช้งานรถโฟล์คลิฟที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป การสัญจรของรถโฟล์คลิฟตลอดทั้งวัน ตลอดการใช้งาน ดังนั้นพื้นต้องทนทานกับน้ำมัน สารหล่อลื่น สารเคมีต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้นสำหรับพื้นโรงงานอุตสาหกรรมหนักนั้นต้องออกแบบจำเพาะเหมาะสดในแตละโรงงาน หรือแต่ละพื้นที่การใช้งาน 
พื้นที่ฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหนักต้องสามารถทำความสะอาดได้สะดวกและง่ายต่อการทำงานของพนักงานหรือเจ้าของพื้นที่ ทำให้สามารถช่วยลดเวลาให้สั้นก่อนเริ่มและหลังการทำการผลิตเท่านั้น ทาง บริษัท ท็อปฟลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Top Floor Engneering Co.,Ltd. มีความรู้และประสบการณ์ทั้งเรื่องระบบสีพื้นและการใช้งานพื้นโรงงานเป็นอย่างดี เราขอแนะนำเป็นแนวทางการเลือกประเภทพื้นอีพ็อกซี่ไว้ คือระบบการเคลือบพื้นอีพ็อกซี่เซฟ์ลเลเวลลิ่ง พื้น Epoxy Self Leveling และพื้นอีพ็อกซี่โคทติ้งส์ (พื้น Epoxy Coating) เรารับติดตั้งพื้นโรงงานอุสาหกรรม คลังสินค้า โรงจอดรถ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โดยบริษัทสามารถให้คำแนะนำในการเลือกวัสดุ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าที่ถูกต้อง คุ้มค่าต่อการลงทุน อายุการใช้งานยืนยาว โดยวิศวกรและทีมช่างมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี[/size]

Offline vaiybora

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 125
 • ขอบคุณ +0/-0
  • http://www.smfjusthost.com
Pouring the wrong liquor is still tolerable. But wasting my time.Excited with SBOBET by lnwasia, various types of online sports betting
Many bargain prices. Water prices combined with excellent pay rates.

>>> Promotion for sbobet by lnwasia
>>> Apply today and receive a 100% instant bonus up to 10,000 baht.
--------------------------------------------
♛ Apply today, ADD LINE: https://lin.ee/nEuGE0U

Call Center 24 hours service 02-508-8798
<<< Get free privileges !! Limited amount >>>