Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

promotion domain
ชื่อแบบฟอร์มแจ้งขอใช้บริการ *
กรุณาเลือกประเภทของการสมัคร *
ชื่อโดเมน *
กรณีจดโดเมนใหม่ สามารถตรวจสอบสถานะโดเมนที่ท่านต้องการ (ว่าง/ไม่ว่าง) และดูราคาโดเมนคลิ๊กที่นี่ !!
ความต้องการเกี่ยวกับโดเมน * มีโดเมนอยู่แล้ว [ ต้องการเช่าโฮสต์เพียงอย่างเดียว ]
ต้องการจดทะเบียนโดเมนใหม่
ต้องการโอนย้ายโดเมนจากที่อื่น
ต้องการต่ออายุโดเมน
ระยะเวลาการในจดโดเมน * (กรณีจดทะเบียนใหม่หรือต่ออายุโดเมน)
แพ็คเกจของโฮสติ้งที่ต้องการใช้บริการ *
ระยะเวลาที่ต้องการใช้บริการโฮสติ้ง *
กรุณาเลือกช่องทางในการชำระเงิน *
โดยโอนเงินผ่านธนาคาร ตามหมายเลขที่บัญชีดังต่อไปนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีนครปฐม ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 830-209795-5 ชื่อบัญชี : นายพนมกร คำวัง
ธนาคารกรุงเทพ สาขาโลตัสนครปฐม ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 637-001757-3 ชื่อบัญชี : นายพนมกร คำวัง
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัสนครปฐม ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 855-2-02962-4 ชื่อบัญชี : นายพนมกร คำวัง
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) *
ที่อยู่ (ใช้สำหรับจัดส่งเอกสารใบเสร็จรับเงิน) *
อีเมล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อตกลงในการใช้บริการ
โปรดอ่านข้อตกลงในการใช้บริการก่อน ดังต่อไปนี้

1. ทางเราไม่รับฝากเว็บที่ผิดกฎหมาย หมิ่นสถาบัน ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งเครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา การพนัน และสื่อลามกอนาจารทุกชนิด
2. ผู้ใช้บริการต้องไม่ส่งสแปมเมล (Spam Mail) หรืออีเมลขยะ (Bulk Mail) ทางเราจะปิดบริการอีเมลของท่านทันที
3. ผู้ใช้บริการต้องไม่ Run Script หรือแอพพลิเคชั่นใดๆที่ส่งผลกระทบต่อเซิร์ฟเวอร์หากตรวจพบจะหยุดให้บริการทันทีและไม่คืนเงินที่ชำระมา มีเว็บและสคริปส์ที่ห้ามดังต่อไปนี้
  • เว็บไซต์ที่ให้บริการ Free Hosting, Free Web Space, Free Blog, Free Webboard, Free Image Hosting, Free File Hosting , Free Email หรือคิดค่าบริการแก่บุคคลทั่วไป
  • เว็บไซต์ที่นำทรัพยากรระบบของผู้ให้บริการ ไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนโดยทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น E-mail, Web Space , Database โดยจะอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้นๆ โดยการตีความในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ เท่านั้น
  • การใช้งานในลักษณะ File Hosting ที่ไม่ใช่การใช้งานลักษณะ Web Hosting การพิจาณาว่าท่านทำผิดข้อตกลงข้อนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริกาารเท่านั้น
  • web spider or indexer (รวมถึง Google Cash / AdSpy)
  • Wordpress MU (Wordpress ธรรมดาใช้ได้), Discuz, ECmall, Ucenter, Moodle e-Learning, Blogmagic หรือ script อื่นๆ ที่ผู้ให้บริการพิาจารณาว่าใช้ทรัพยากรมากและกระทบต่อความเสถียรโดยรวมของเซิร์ฟเวอร์
  • ห้ามรัน bit torrent application, tracker, หรือ client ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม
  • ห้ามรัน Server Game ไม่ว่าเกมใดๆ ก็ตาม
  • ห้ามรัน Camfrog Server ไม่ว่าประเภทใดๆ ก็ตาม
4. บัญชีผู้ใช้งานที่ใช้บริการได้หลายโดเมน โดเมนที่เพิ่มเข้ามาเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดและเสียหายเองทั้งหมดของโดเมนที่เพิ่มมา
5. ลูกค้าทุกท่านต้องเก็บรหัสผ่านเป็นความลับ ทางเราไม่รับผิดชอบใดๆหากเกิดจากความประมาทของเจ้าของเว็บ
6. ผู้ใช้บริการยินยอมและตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้า อย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้ทางเราจะระงับบริการทันที หากไม่ได้รับการชำระค่าบริการใน 3 วันหลังครบกำหนด
7. ผู้ใช้บริการต้องปฎิบัติตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างเคร่งครัด
8. ข้อตกลงนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
พิมพ์ตัวอักษรและ/หรือตัวเลขที่มองเห็นในภาพ
19 + 11 = ? (ตอบเป็นตัวเลขไทย):